Stanisław Moniuszko
Halka – wykonania koncertowe
Piotr Beczała – Jontek
Soliści
Chór i Orkiestra Teatro Real
Łukasz Borowicz – dyrygent