Program:
Grażyna Bacewicz – Koncert na orkiestrę smyczkową
Witold Lutosławski – Łańcuch II
Richard Strauss – Also sprach Zarathustra
Performers:
Dorota Anderszewska – skrzypce
Orchestre national Montpellier Occitanie
Łukasz Borowicz – dyrygent