GALA WIEDEŃSKA
KONCERT KARNAWAŁOWY

Marcelina BEUCHER – sopran
Łukasz BOROWICZ – dyrygent
Orkiestra Filharmonii Poznańskiej

Program:
W programie fragmenty słynnych oper, operetek, musicali
i przeboje znad Dunaju