Piotr Beczała (Jontek), Izabela Matuła (Halka), Ewa Vesin (Halka), Maria Stasiak (Zofia), Rafał Bartmiński (Jontek), Tomasz Rak (Janusz), Krzysztof Szumański (Stolnik), Dariusz Machej (Dziemba), Chór i Orkiestra Teatru Wielkiego – Opery Narodowej
Stanisław Moniuszko – Halka (premiera) – reżyseria Mariusz Treliński