Stanisław Moniuszko – Halka

Soliści
Orkiestra i Chór Teatru Wielkiego – Opery Narodowej
Łukasz Borowicz – dyrygent