Simona Šaturová – sopran
Orkiestra Filharmonii Poznańskiej
Łukasz Borowicz – dyrygent
Program: W. A. Mozart – Arie, J. Haydn – Symfonia nr 86