BLECHACZ GRA MOZARTA
20. ROCZNICA ATAKU
NA WORLD TRADE CENTER
20 lat wpisania Kościoła Pokoju na listę światowego dziedzictwa UNESCO
Rafał BLECHACZ – fortepian
Łukasz BOROWICZ – dyrygent
Orkiestra Filharmonii Poznańskiej

Program:
Ewa Fabiańska-Jelińska
Adagio pamięci ofiar zamachu na World Trade Center w Nowym Jorku (utwór zamówiony przez FP – prawykonanie)
Wolfgang Amadeus Mozart
XXIV Koncert fortepianowy c-moll KV 491
Wolfgang Amadeus Mozart
XL Symfonia g-moll KV 550